Föreningen Konstformer

i Upplands-Bro

           och Villa Konstformer.

 

Att ställa ut i Kungsängens Konsthall: 

För att få ställa ut i Konsthallen under vår regi, på våra tilldelade tider, så krävs det att man är medlem i föreningen Konstformer i Uppkands-Bro. (Se fliken medlemskap för att bli medlem)

Besök gärna konsthallen innan du ansöker om utställning, detta för att bilda dig en uppfattning om hur din utställning ska se ut och att konsthallen fungerar för just din konst. 

Kontaktpersoner under din utställningsperiod:

Under din utställningsperiod skall kontakt endast hållas med Konstformer dvs. varken biblioteket eller kommunen är behjälpliga under utställningstiden. Alla frågor ställs till Konstformer. Ni får ett namn och kontaktuppgifter till den i styrelsen som kommer att kunna svara på dina frågor under din utställningsperiod. 

Kontrakt:

Ett avtal kommer att upprättas mellan dig och Konstformer, där du får skriva på att du läst reglerna och kommer att följa dem till punkt och pricka. 

Föreningen Konstformer är religiöst och politiskt obunden, därav ser vi helst att konst som ställs ut under vårt namn, inte har politiska eller religiösa budskap. 

Utrustning:

Glasskåp, och podier, samt spottar i taket. Stege finns att låna för justering av belysning.

Hängning:

Uppställning och hängning av utställningen gör du själv. Hjälp och råd kan fås av Konstformer i begränsad omfattning. Material/verktyg för t.ex upphängning står utställaren själv för. Väggkonst hängs med hjälp av spik. Använd så tunn spik som möjligt för att miniminera skadan på väggarna.

Prissättning:

Prissättningen är fri och ingen provision uttages av Konstformer eller kommunen. Alla alster som ställs ut skall vara försedda med enhetliga prisskyltar, med alstrets namn, teknik och pris. Eller om man så hellre önskar, en numrerad prislista. 

Vid eventuell försäljning står utställaren själv för all hantering kring denna.

Sätt upp en skylt i konsthallen hur man kommer i kontakt med dig vid eventuellt köp av något alster.

Sålt alster får inte lämna konsthallen förrän efter utställningens slut. Sålt alster markeras med en röd prick.

Öppettider:

Konsthallen har samma öppettider som biblioteket, vilka också sköter upplåsning och stängning av Konsthallen.

Bevakning:

Eventuell bevakning av utställningen svarar utställaren själv för. Konstformer eller kommunen har inget ansvar för stöld eller skadegörelse av alster. Eventuella försäkringar står konstnären för själv.

Marknadsföring:

Konstformer ombesörjer kontakter med kommunen ang. marknadsföring på deras hemsida samt storbildsskyltning i närheten av Konsthallen. Konstformer står även för info på sin hemsida och Facebooksida.  

Utställarna själva ombesörjer sina hemsidor och sociala medier, samt affischering eller vernissagekort. Detta gäller även marknadsföring i lokaltidning, och ev. marknadsföring i DN’s Kalendariet (konst) 

Vernissage:  Utställarna står själva för annonseringar, samt för vernissagekort till vänner och släktingar. Konstformer bidrar med 500:- till vernissagebordet, chips, cider och annat tilltugg. Varken alkohol eller levande ljus är tillåtet i Konsthallen.

Visningar: Vi ser gärna att utställarna någon gång under utställningsperioden har en lunch- eller kvällsvisning av sin utställning, där du själv finns på plats och berättar om din konst. Tiden för visningen meddelas till Konstformer som ombesörjer att det annonseras om detta på kommunens och Konstformers hemsidor. Fyll i i anmälningstalongen om ni vill ha visningar/föredrag eller liknande. 

Tekniken i svarta rummet:  Alternativt eller som komplettering till visningar, kan även tekniken i svarta rummet användas. Där finns möjlighet att visa en film om sitt skapande eller ett bildspel. Film och bildspel skapar man själv, eller med hjälp av någon som kan. Materialet lämnas sedan till Konstformers kontaktperson. Kommunens kommunikationsavdelning ser sedan till att det visas på skärmen. Fyll i anmälningstalongen om du vill använda tekniken. 

Efter utställningens slut: Utställarna plockar ner sina utställningar, drar ut spikar ur väggarna, tar bort alla skyltar och prisskyltar. Lokalen lämnas som den var när du anlände, och som du själv skulle vilja finna den.

Avbokning: Eventuell avbokning av utställning skall göras i god tid, minst två veckor innan tänkt utställningsperiod, så ny utställare hinner utses.