Kartblad finns att hämta i augusti hos:

Kommunhuset, Kulturhuset, Bro och Kungsängens Bibliotek.